Fysio Fitness Belfeld

YVLO - ZwangerFit®

Sport

YVLO - ZwangerFit® is een eigentijdse cursus, waarin de jarenlange ervaringen op het gebied van zwangerschapsgym gekoppeld zijn aan de laatste inzichten over zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn en de kennis over het functioneren van de bekkenbodemspieren. De lessen worden gegeven door speciaal opgeleide en gecertificeerde fysiotherapeuten. YVLO - ZwangerFit® is gecertificeerd concept dat staat voor een eigentijdse actieve benadering van de zwangerschap.

Verschillen tussen het YVLO - ZwangerFit® programma en andere begeleidingsprogramma’s voor zwangere vrouwen zijn:

Intake: Er vindt altijd een intake plaats, zowel voor deelname aan de eerste les, als voorafgaand aan de eerste les na de zwangerschap.

Oefenen tijdens de zwangerschap: YVLO - ZwangerFit® is bedoeld voor de actieve vrouw. U kunt al vanaf de 12e week van de zwangerschap deel nemen. Groot voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijft, waardoor de zwangerschap zelf, de bevalling en het herstel daarna beter zullen verlopen. Tevens zal er relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kunnen worden met o.a. bekken- en bekkenbodemspieren om mogelijke klachten te voorkomen.

Oefenen na de bevalling: Ook na de bevalling is er aandacht voor fitheid en opbouw van spierkracht. Er kan vanaf 4-6 weken na de bevalling getraind worden onder toezicht van de fysiotherapeut. Geadviseerd wordt om een langere periode na de zwangerschap door te trainen. Dit om weer naar je oude conditieniveau terug te keren.

Actieve lessen en Theorie lessen: De actieve lessen van YVLO - ZwangerFit® zijn verdeeld in 3 blokken: Allereerst een warming up om de spieren en gewrichten los te maken. Daarna wordt er gericht geoefend op spierversterking en coördinatie, waarbij er speciale aandacht besteed wordt aan die spieren die tijdens de zwangerschap van groot belang zijn (o.a. de bekkenbodemspieren). En als laatste vindt er een cooling down plaats met o.a. ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
In iedere les zal naast het actieve deel ook ruimte zijn voor een theoretisch onderwerp en voor het uitwisselen van indrukken en ervaringen. De theorielessen geven een waardevolle aanvulling op de actieve lessen. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling komen aan bod.
Tevens zal er een partnerles plaatsvinden, waarin aandacht wordt besteed aan de rol van de partner in de begeleiding van de zwangere vrouw.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op. Verder kunt ook nog de volgende informatie downloaden: informatiefolder, tarieven en inschrijfformulier . Of mail naar zwangerfit@fysiofitnessbelfeld.nl

De YVLO - ZwangerFit® lessen worden gegeven op zaterdag van 10.15- 11.30 uur en op donderdag van 1945- 2100 uur.

YVLO - ZwangerFit® begeleiders: Judith, Susan & Janneke

Tarieven Zwangerfit

© 2020 Fysio Fitness Jansen & Stammen