Oncologische Fysiotherapie

Inleiding.

Kanker is tegenwoordig een van de meest voorkomende ziekte. De verwachting is dat deze aandoening in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Naast de vele psychische en sociale problemen die deze mensen zullen ondervinden, zijn er ook veel lichamelijke klachten welke deze ziekte met zich meeneemt. Krachtsverlies, stabiliteitsklachten, concentratieproblemen maar voornamelijk vermoeidheidsklachten komen tot uiting. Zowel in het begin van de ziekte als 2 jaar na de diagnose kunnen deze symptomen zich voordoen.

Klachten, zoals vermoeidheid, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten, leidend tot een verminderde participatie.

Uit onderzoek  is gebleken dat oncologische revalidatie een groot deel van de  patiëntengroep kan helpen om de gevolgen van bovenstaande genoemde symptomen en kwaliteit van leven  te verbeteren.

 

Oncologische revalidatie.

Oncologische revalidatie wordt gedefinieerd als  zorg gericht op functionele, fysieke, psychische en sociale problemen die verbonden zijn met kanker inclusief nazorg en revalidatie.

Wij werken in de praktijk via de richtlijn; oncologische revalidatie.

De richtlijn beschrijft revalidatie:

Voor wie is deze revalidatie geschikt?

Oncologische revalidatie richt zich op alle fasen waarin een kankerpatiënt zich bevindt. De oncologische richtlijn geeft aan dat bewegen tijdens alle fasen onderdeel moet zijn van oncologische revalidatie.

Revalidatieprogramma.

Er wordt gestart met een uitgebreide intake, waarbij de klachten zowel op mentaal als op lichamelijk  besproken kunnen worden.  Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten zodat klachten duidelijk in beeld kunnen worden gebracht. Er zullen conditie en krachttesten plaatsvinden om de basisconditie te kunnen vaststellen.  Indien nodig en in overleg zal dit worden teruggekoppeld naar huisarts en/of specialist.

Samen zullen er  (haalbare) doelen worden opgesteld die men wilt bereiken. De fysiotherapeut zal  een interventieprogramma opstellen die in de komende 20 weken zal worden doorlopen. Deze zal tussentijds worden geëvalueerd en bijgesteld.

Er zal 2x in de week worden getraind onder begeleiding van een oncologisch fysiotherapeut.

Er wordt gestart met een gezamenlijke warming up. deze zal bestaan uit verschillende oefeningen die gericht zijn op het verbeteren van de kracht, lenigheid, stabiliteit.

Daarna wordt er verder getraind met het persoonlijke interventieprogramma  in onze fitness zaal onder begeleiding van een  oncologisch fysiotherapeut. De training is  hierdoor afgestemd op het individuele niveau van de client.

We sluiten het programma af met een gezamelijke cooling down.

Oedeemtherapie

Indien nodig  zal onze oncologische fysiotherapeute de hulp inroepen van de oedeemtherapeute van onze praktijk. Hierbij kunt u denken aan zwelling door lymfe vocht of litteken/fibrotische weefselvormingen na operaties of bestralingen. Voor meer informatie klikt u op deze link Oedeemtherapie

Onze oncologische fysiotherapeute Ingrid Geurts

Ingrid Geurts

 

Fysio Fitness Jansen Stammen op Facebook