Fysio Fitness Belfeld

Specifieke therapieën

Fysiotherapie

Naast bovengenoemde specialisaties voeren wij ook specifieke therapieën uit in onze praktijk. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Looptherapie voor mensen met Claudicatio Intermittens (Etalagebenen)

Claudicatio-patiënten zijn mensen die vaatproblemen hebben in de benen en daardoor vooral beperkt zijn in de afstand die ze kunnen lopen. Uit onderzoek is gebleken dat looptherapie effectief is gebleken bij deze vorm van vaatproblemen. In ons centrum wordt deze looptherapie onder deskundige begeleiding uitgevoerd. Middels een speciaal oefenprogramma wordt er stap voor stap gewerkt aan het verbeteren van uw loopafstand en aan het verminderen van uw pijnklachten. Voor meer informatie klik hier . Binnen onze praktijk is mevr. Ellen Jentjens gecertificeerd om deze therapie uit te voeren. Kosten voor deze therapie worden vergoed vanuit de basisverzekering, dus voor iedereen kosteloos toegankelijk.

Tapen en Bandageren

Dit is een methode waarbij, met behulp van plakkende bandages en tape, beschadigde weefsels worden ondersteund waardoor deze rust krijgen en kunnen herstellen.

Beweegprogramma's voor mensen met een chronische aandoening (COPD/Diabetes/Ostereoporose/Arthrose/Hartinfarct)

Regelmatig lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Zelfs met een aandoening of klachten is er meer mogelijk dan u denkt. Wij kunnen u een gerichte begeleiding bieden als u een chronische aandoening heeft. Speciaal ontwikkelde beweegprogramma's helpen dan om uw gezondheid te verbeteren.

Zwangerschapsgerelateerde lage rug/bekkenpijn

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling kunnen pijnklachten in de lage rug, rondom het bekken en in de benen optreden. Graag willen wij nog eens extra de mogelijkheden van fysiotherapie bij bekken- en/of rugpijn tijdens of na de zwangerschap benadrukken. Door extra scholing gevolgd te hebben zijn wij in staat om klachten rondom het bekken specifieker te inventariseren en te behandelen. Ook door middel van adviezen met betrekking tot houding en beweging kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van pijnklachten die zich tijdens de zwangerschap voordoen. Vroegtijdig herkennen en passend handelen en behandelen van klachten is van groot belang om de mate van pijnklachten zoveel mogelijk te beperken. Vanaf april 2007 beschikken wij over een speciaal Zwangerfit® programma. Klik op deze link voor meer informatie: Zwangerfit®.

Onze Zwangerfit begeleidsters:Judith Heijnen, Susan Diebels en Janneke Melssen

Oncologische revalidatie.

Kanker is tegenwoordig een van de meest voorkomende ziekte. De verwachting is dat deze aandoening in de toekomst alleen nog maar zal toenemen. Naast de vele psychische en sociale problemen die deze mensen zullen ondervinden, zijn er ook veel lichamelijke klachten wat deze ziekte met zich meeneemt; krachtsverlies, stabiliteitsklachten, concentratieproblemen maar voornamelijk vermoeidheidsklachten komen tot uiting. Zowel in het begin van de ziekte als jaren na de diagnose kunnen deze symptomen zich voordoen.

Klachten, zoals vermoeidheid, leiden tot een lagere kwaliteit van leven, verminderd functioneren op het gebied van activiteiten, leidend tot een verminderde participatie.

Uit onderzoek is gebleken dat oncologische revalidatie een groot deel van de patiëntengroep kan helpen om de gevolgen van bovenstaande genoemde symptomen en kwaliteit van leven te verbeteren.

Oncologische revalidatie ziet er in het kort als volgt uit: Er zullen 2 trainingsmomenten plaatsvinden, 1 keer zal er in een groep getraind worden met medepatiënten. Deze training zal bestaan uit een warming up, kracht- en conditietraining gevolgd door een cooling down. Het tweede trainingsmoment is een individuele sessie.

Foto: Ingrid Geurts, oncologie therapeute, Ellen Jentjens & Fieke Jansen beide oedeem therapeuten

Urine-incontinentie beter onder controle

Vaak begint het met een 'klein ongemak': u verliest zomaar een paar druppels urine. Gewoon als u lacht, iets optilt, tijdens het hoesten, na een bevalling of terwijl u aan het sporten bent. Bij een inspanning, klein of groot, is er dan sprake van urine-incontinentie. Om deze klachten adequaat te behandelen zijn wij aanvullend geschoold. Middels een specifieke therapie zijn we in staat om u hierbij goed te helpen.

Onze Bekkenbodem therapeuten Judith Heijnen en Susan Diebels

Ademhalingstherapie

Een goede ademhaling is van groot belang om tot rust te komen. Hyperventilatie is een verkeerde manier van ademen. 'Hyper' betekent hoog en 'ventilatie' slaat op de ademhaling. Hyperventilatie betekent dus letterlijk verhoogde ademhaling. Hyperventilatie kan optreden bij inspanning, stress of psychische druk en heeft niets te maken met hart- of longklachten. Iedereen kan last van hyperventilatie krijgen. Maar de één hyperventileert maar één keer in zijn of haar leven en de ander heeft er regelmatig last van. Mensen met hyperventilatie en spanningen kunnen bij ons terecht voor advies en voor specifieke ademhalings- en ontspanningstherapie.

Revalidatie voor of na een operatie (bijv. Rug, Knie, Heup, Schouder enz...)

Wordt u binnenkort geopereerd dan is het wellicht raadzaam om u hierop voor te bereiden. Wij helpen u hierbij, denk aan bijv. versterken van spieren, leren lopen met krukken, adviezen enz. Zodat u na de operatie sneller zult herstellen. Bent u al geopereerd en wilt u revalideren neem dan ook contact met ons op. Mede dankzij onze moderne, goed uitgeruste praktijk zijn alle mogelijkheden aanwezig om optimaal te revalideren. Naast de oefeningen in de behandelkamer kan er in de oefenzaal en fitnessruimte uitstekend gewerkt worden aan uw herstel.

Werkplek adviezen

Binnnen onze praktijk is een afdeling die zicht bezighoudt met bedrijfsfysiotherapie en reïntegratie. Hiervoor zijn speciale programma's ontwikkeld. In deze programma's wordt o.a. gebruik gemaakt van myofeedback. Dit is een apparaat dat spierspanningen weergeeft. Hiermee kan gecontroleerd worden of er op een gespannen of een ontspannen manier gewerkt wordt ( bijv. houding achter de computer).

Voor meer informatie over bovenstaande specialisaties en therapieën kunt u contact met ons opnemen.

© 2020 Fysio Fitness Jansen & Stammen