Fysio Fitness Belfeld

Geriatrie Fysiotherapie

Fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie is fysiotherapie specifiek voor ouderen. De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van (kwetsbare) ouderen met complexe gezondheidsproblemen en heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling.

De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden, en combinaties van ziektebeelden.

Voor wie is de geriatrie fysiotherapeut?

Geriatrie fysiotherapie is voor ouderen met chronische of langdurige aandoeningen, maar ook als u klachten ervaart in uw dagelijkse leven doordat bijvoorbeeld de conditie achteruit gaat, de spierkracht in het lichaam afneemt, u evenwichtsproblemen ervaart of doordat u de laatste tijd vaker gevallen bent. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. U hoeft daar niet persé oud voor te zijn!

Hoe ziet een behandeling bij een geriatrie fysiotherapeut eruit?

Tijdens het eerste bezoek aan de geriatrie fysiotherapeut wordt er een uitgebreide intake gedaan. Hierbij worden naast de specifieke klachten ook eventuele beperkingen in het functioneren thuis en dagelijks leven besproken. Er wordt door de geriatrie fysiotherapeut naar het grote plaatje gekeken en niet alleen naar de specifieke (pijn)klacht.

Na de intake vindt er een (lichamelijk) onderzoek plaats. Dit wordt gedaan om contra-indicaties uit te sluiten, om na te gaan welke gewrichten en spieren betrokken zijn bij uw klacht en/of hoe het is gesteld met de kracht, lenigheid, balans en conditie.

Vervolgens wordt er beoordeeld of en in welke vorm de therapie bij u kan worden toegepast en wordt er sámen met u (en eventueel partner/mantelzorger) een behandelplan opgesteld. Bij het opstellen van dit behandelplan worden samen doelen opgesteld waar we tijdens de behandelingen naartoe proberen te werken.

Bewezen is dat bewegen en trainen een positieve invloed heeft op verouderingsprocessen. De behandeling zal daarom veelal bestaan uit oefentherapie gericht op het verbeteren of behouden van spierkracht, mobiliteit, balans en zelfstandigheid voor het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ook is de behandeling vaak gericht op het voorkomen van vallen, gebruik van hulpmiddelen (zoals rollator, stok of krukken) en het oefenen van dagelijkse activiteiten zoals het opstaan uit de stoel of bed. Bij pijnklachten, wordt de pijn natuurlijk ook aangepakt, dus alle soorten van fysiotherapie worden gegeven.

Daarnaast kan de geriatrie fysiotherapeut u verder begeleiden wanneer u ontslagen wordt uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum na bijvoorbeeld een CVA, totale heupprothese of knieprothese. Ook kan de geriatrie fysiotherapeut u informatie geven over valpreventie en dit ook met u trainen. Hier hebben we bij ons in de praktijk een speciale cursus voor: ‘Valpreventie training’.

Als u niet mobiel genoeg bent om naar de praktijk te komen bestaat er ook de mogelijkheid dat de geriatrie fysiotherapeut u aan huis behandeld. Voor aan huis behandelen is veelal wel een verwijzing van de huisarts/specialist nodig.

In verband met vaak complexe of meerdere aandoeningen bij ouderen is er ook een diverse samenwerking met andere disciplines zoals de huisarts, ergotherapeut, podotherapeut, etc.

Enkele voorbeelden van mogelijke indicatie voor geriatrie fysiotherapie:

  • ‘van de been raken’
  • Moeite met dagelijkse handelingen zoals opstaan uit stoel, lopen buitenshuis, etc.
  • Totale heupprothese
  • Totale knieprothese
  • Mensen met de ziekte van Parkinson
  • Revalidatie na een CVA (herseninfarct, hersenbloeding)
  • Verminderde balans, waardoor verhoogd valrisico
  • Etc.

Vergoeding: Geriatrie fysiotherapie valt evenals de reguliere fysiotherapie in het aanvullende pakket van uw verzekering.

Binnen onze praktijk is Tom Lalieu de Geriatrie Fysiotherapeut i.o. Daarnaast is Tom aangesloten bij ParkinsonNet, MS Zorg Nederland en het Geriatrie Netwerk.

Tom werkt in ons team nauwgezet samen met Ellen Jentjens. Samen geven ze de Geriatrie Fysiotherapie in onze praktijk vorm

© 2020 Fysio Fitness Jansen & Stammen