Fysio Fitness Belfeld

Algemene informatie

Fysiotherapie

Wilt u meer weten over hoe de fysiotherapie vergoed wordt, wat de kosten zijn van fysiotherapie en wie deze betaalt? Lees dan verder.

Uw Fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, springen, bukken, het zijn vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo van zelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degene die alles van 'de mens in beweging' afweet is de fysiotherapeut. Bij hem of haar kunt u terecht voor de behandeling van klachten, maar ook om (ergere) klachten te voorkomen, of om advies.

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan zo'n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, werkgerelateerde klachten, een "verkeerde" beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten, weer aan het werk. Of als u na een operatie in het ziekenhuis (bijv. een nieuwe heup, knieprothese, hernia) verder gerevalideerd moet worden komt de fysiotherapeut zonodig bij u thuis, of u komt naar de praktijk voor verdere behandeling.

Wat doet een fysiotherapeut?

Een behandeling duurt ongeveer een half uur. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. Hiervoor zal hij vragen stellen en u lichamelijk onderzoeken. Op basis van de resultaten zal de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel wordt er zoveel als mogelijk gewerkt met vaste richtlijnen, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.
De fysiotherapeut kan u op diverse manieren helpen. Globaal zijn er drie soorten behandelingen: bewegingstherapie, manuele therapie, massage en fysische therapie.
Vaak worden deze behandelingen gecombineerd.
Verder zorgt de fysiotherapeut voor voorlichting en begeleiding om herhaling en verergering van klachten te voorkomen. Daar bent u op de lange termijn 't meest bij gebaat.

Verder is het belangrijk dat u zelf actief meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen, goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en de fysiotherapeut draagt bij aan een goed herstel.

Hoe komt u bij een fysiotherapeut terecht?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Wie betaalt de fysiotherapeut?

Of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door uw ziektekostenverzekeraar hangt af van uw verzekeringspakket. Dit kunt u nagaan in uw polis, of u kunt ernaar informeren bij uw verzekeraar of ziekenfonds. Meer informatie kunt ook vinden op: Goed verzekerd of op de pagina Fysiotherapievergoeding.

Kosten Fysiotherapie

Bent u niet aanvullend verzekerd, of bent u al over uw budget heer dan kunt u hier lezen wat een behandeling fysiotherapie kost.

Hoe is de kwaliteit van uw fysiotherapeut gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Alle therapeuten van Fysio Fitness Belfeld zijn BIG geregistreerd en zijn aangesloten bij het centrale kwaliteitsregister.

© 2020 Fysio Fitness Jansen & Stammen