Fysio Fitness Belfeld

Wetenschap & Shockwave

Echo & Shockwave

De laatste jaren wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deeffecten van shockwave

Voor de geinteresseerden staan hier een (beperkt) aantal wetenschappelijke artikelen betreffende shockwave therapie

© 2020 Fysio Fitness Jansen & Stammen