Fysio Fitness Belfeld

Huisregels sport

 1. Deelname aan groepstrainingen is alleen mogelijk bij een inschrijving van minimaal 3 maanden.
 2. Fysiotherapie Jansen Stammen behoudt zich het recht voor om trainingen en aanvangstijden te wijzigen.
 3. Bij niet-deelname kan eventueel in overleg met Fysiotherapie Jansen Stammen ter beoordeling van Fysiotherapie Jansen Stammen een training ingehaald worden, met dien verstande dat de inhaalles binnen 1 week na de afmelding dient plaats te vinden.
 4. Deelnemers zijn verplicht passende kleding en schoeisel (geen zwarte zolen) te dragen.
 5. Deelnemers zijn verplicht bij gebruik van toestellen en matten deze met een handdoek te bedekken.
 6. Zij dienen zelf een handdoek mee te brengen.
 7. Gebruik van alcohol, drugs en/of andere verdovende hallucinerende middelen is ten strengste verboden.
 8. Het is verboden om in de Fitnessruimte te roken.
 9. Fysiotherapie Jansen Stammen is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of vermissing van/aan goederen, die in eigendom toebehoren aan deelnemers.
 10. Abonnement wordt automatisch voor een gelijke periode verlengd, indien niet 14 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail is opgezegd.
 11. Doorschuiven van trainingen alleen bij ziekte, waardoor trainen niet mogelijk is, dit ter beoordeling van de directie.
 12. Geplande vakanties van 2 weken of langer, dient U twee weken vooraf, schriftelijk of per e-mail door te geven.
 13. Bij binnenkomst is het verplicht om via het persoonlijke pasje de aanwezigheid te registreren. Bij verlies van het pasje zullen de vervangingskosten voor rekening van de deelnemer zijn.
 14. U dient zich te allen tijde voor elke sport activiteit aan- dan wel af te melden. Aan- en afmeldingen dienen via de site of app gedaan te worden.
© 2019 Fysio Fitness Jansen & Stammen